Автосервиз, Сливница

Това са два свързани проекта.

  • Първият е градоустройствен проект за смяна на предназначението на селскостопански имот (нива) в имот с разрешение за строеж.
  • Вторият е инвестиционно обемно-устройствено проучване и архитектурен идеен проект за сградата на авто-сервиза (стопанска постройка за ремонт и поддръжка на транспортна техника).

Чертежи на градоустройството и идейния проект :

Градоустройствен проект Архитектурен идеен проект за АвтосервизАрхитектурен идеен проект за АвтосервизАрхитектурен идеен проект за АвтосервизАрхитектурен идеен проект за АвтосервизАрхитектурен идеен проект за АвтосервизАрхитектурен идеен проект за АвтосервизАрхитектурен идеен проект за АвтосервизАрхитектурен идеен проект за АвтосервизАрхитектурен идеен проект за Автосервиз

Ако възнамерявате да си строите автосервиз, автомивка или друга стопанска сграда, обадете ни се за експресно проектиране, комплексно, с всички архитектурни и инженерни специалности, с одобряване и/или узаконяване.

Офис АКЦЕНТ:

  • адрес: София - 1000, ул. "Раковски" 99, етаж 13, офис 10
  • телефон: 02/4447714.
  • Проектиране, недвижими имоти, консултации: арх. Валери Йотов - тел. 0889477411
  • Недвижими имоти, проектиране, консултации: Соня Димитрова - тел. 0889477477