Добре дошли на сайта на Акцент България ЕООД!

Виртуални огледи

Повече виртуални посещения на accent.bg/0.

Проектантски и строителни услуги

Да създадем заедно произведение на архитектурното изкуство!

Автобиография (PDF)

Няколко по-значими проекти и реализации могат да се свалят като компресирана папка тук: По-значими проекти и реализации (ZIP, 99 Mb)

Уникални проекти на градоустройствени, жилищни, търговски, културни, хотелски, административни, учебни, здравни, спортни, производствени и инфраструктурни обекти с всички инженерни специалности.

Интериорни и екстериорни решения.

Съвременно обзавеждане и оборудване.

Художествен синтез на архитектурата с монументално-приложните изкуства.

Информационни реклами и фирмени надписи.

Консултантска дейност:

 • Осигуряване на терени за строителство.
 • Разработване на планове за регулация и застрояване.
 • Получаване на визи за проектиране.
 • Експресни проектантски услуги.
 • Узаконяване на сгради, търговски обекти /без премахване/.
 • Възстановяване на строителни книжа.
 • Набиране на изходни данни и разрешения.
 • Съгласуване с необходимите инстанции.
 • Внасяне и получаване на одобрените проекти.
 • Получаване на издадените разрешения за строеж на обекти за проектиране.
 • Рекламни съоръжения от всякакъв вид.
 • Проекти за информационни фирмени надписи - нови и съществуващи /без премахване/.
 • Проекти за подвижни съоръжения от всякакъв вид пред търговските обекти - нови и съществуващи /без премахване/.
 • Получаване на издадените разрешения за ползване на място на подвижните съоръжения.
 • Информационни фирмени надписи - нови и съществуващи /без премахване/.
 • Узаконяване на незаконни строежи от всякакъв вид.
 • Авторски надзор.
 • Инвеститорски контрол.
 • Експертизиране.
 • Административно-правни услуги.
 • Ново строителство и реконструкции.
 • Нови строителни материали и технологии.

Недвижими имоти

Перфектните сделки с недвижими имоти са нашият стил на работа!

Професионална eкспертна посредническа дейност в сферата на недвижимите имоти - покупки, продажби, наеми на апартаменти, къщи, парцели, търговски, административни и производствени обекти, ново строителство.

Aдминистративни услуги.

Пълна и документирана проверка за собствеността на имотите.

 • Маркетингови проучвания на пазара.
 • Изработване на индивидуални оценки.
 • Изготвяне рекламни стратегии за имотите.
 • Рекламиране в преса, радио, ТВ, Интернет.
 • Организиране на огледи.
 • Прецизна проверка на собствеността.
 • Удостоверения за тежести.
 • Юридически консултации.
 • Нотариално обезпечаване на сделките.
 • Управление на собствеността.

Очакваме Ви! Клиентите ни стават наши приятели завинаги!

Президент на АКЦЕНТ България ЕООД: арх. Валери Йотов

Офис АКЦЕНТ:

 • адрес: София - 1000, ул. "Раковски" 99, етаж 13, офис 10
 • телефон: 02/4447714.
 • Проектиране, недвижими имоти, консултации: арх. Валери Йотов - тел. 0889477411
 • Недвижими имоти, проектиране, консултации: Соня Димитрова - тел. 0889477477

 • Архитектурно-консултантски център "АКЦЕНТ" - безплатна информация и консултации по всякакви въпроси, свързани с Вашите имоти на телефон 02/4447714 - всеки работен ден 9-18ч:

АРХИТЕКТУРА - арх. Валери Йотов

 • проектиране
 • узаконяване
 • инвеститорски контрол
 • технически услуги
 • ново строителство
 • нормативна уредба
 • административна помощ
Valeri Yotov
Добавяне на визитка


НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - Соня Димитрова

 • покупки
 • продажби
 • наеми
 • старо и ново строителство
 • проверки на собствеността
 • нормативна уредба
 • административна помощ
Sonia Yotova
Добавяне на визитка


Акцент България ЕООД: адрес: София - 1000, ул. "Раковски" 99, етаж 13 офис 10