Дом « (1+√5)/2 », Долни Богров

Страницата е в процес на изработване.

Къщата се намира в Долни Богров, село в Софийска област. Сградата е наречена "Дом « (1+√5)/2 »", тъй като архитектурният проект - разпределения, фасади, покриви, пропорции, се основава на златното сечение.

Визуализации - перспеквивни скици :

Изглед към входа Визуализации - перспеквивни скициВизуализации - перспеквивни скициВизуализации - перспеквивни скициВизуализации - перспеквивни скици Разпределение

Чертежи :

Офис АКЦЕНТ:

  • адрес: София - 1000, ул. "Раковски" 99, етаж 13, офис 10
  • телефон: 02/4447714.
  • Проектиране, недвижими имоти, консултации: арх. Валери Йотов - тел. 0889477411
  • Недвижими имоти, проектиране, консултации: Соня Димитрова - тел. 0889477477